TRIP ADVISOR

TRIP ADVISOR

 
 

Локација

LON 41° 24‘ 38.80“ N
LAT 22° 13‘ 35.94“ E

Демир Капија се наоѓа:
- на средината помеѓу Белград и Атина
- на средината помеѓу Скопје и Солун
- 106 км јужно од Скопје, а 50 км северно од Гевгелија, покрај автопатпт Е75
- 80 км од Аеродромот Александар Велики – Скопје.

Насоки

Лесно е да дојдете во Винарска Визба Попова Кула.
По автопатот Е75 дојдете до Демир Капија. Излезете од автопатот, влезете во Демир Капија. Ќе Ве пресретне наш јасен патоказ. Следете ги патоказите до „Попова Кула“.

Паркинг

Пред визбата имаме паркинг за поголем број на автомобили, но и за автобуси.

Пристап

Обезбеден пристап за хендикепирани лица.