TRIP ADVISOR

Booking

 

TRIP ADVISOR

 
 

NASZA WIZJA

Winiarnia Popova Kula będzie znanym producentem najwyższej jakości win z Macedonii, na które istnieje duże zapotrzebowanie, oraz pożądanym celem podróży turystycznych.

NASZA MISJA

  • Zachować krajowe i regionalne odmiany winogron oraz utrwalić ich jakość i pozycję na rynku.
  • Promować Republikę Macedonii jako kraj wina.
  • Rozwijać enoturystykę oraz kulturę wina w Macedonii.

CEL

Osiągnąć ponad 20% IRR dla inwestorów poprzez wysoką jakość produktów i usług oraz poprzez marketing mix.

STRATEGIA

Winiarnia Popova Kula została założona w roku 2004 jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez grupę 19 inwestorów.

W dniu 08.05.2007 , Popova Kula przyjęła dodatkowy kapitał i została przkrztałcona w Spółkę Akcyjną.

Spółka posiada 2.700.000 akcji o nominalnej wartości 61,50 MKD lub 1,00 EUR.

Od dnia 14.06.2007 akcje Winiarni Popova Kula są notowane na Giełdzie pełniący funkcję wykonawcze, a firma ma obowiązek składania sprawozdań. Oznaczenie i adres giełdy: ISN: MK POPK 101.014.  (www.mse.com.mk)

Inteko Doo Import-Export Skopje  (www.cdhv.com.mk) jest głównym udziałowcem i posiada 50,58% akcji (www.cdhv.com.mk) i one nie są na sprzedaż. W przypadku, jeżeli Inteko Doo Import-Export Skopje zdecyduje się na sprzedaż akcji, informacja ta zostanie opublikowana w odpowiednim terminie.

Pozostałych 49,42% akcji są w obrocie na Rynku Giełdowym Republiki Macedonii.
Zarząd firmy liczy siedmiu członków. Sześciu członków nie pełniących funkcji wykonawczych i jeden członek pełniący funkcje wykonawcze. 


Grigori Popovski, prezes Zarządu, członek nie pełniący funkcji wykonawczych,
Short CV

 


Jordan Trajkov, członek nie pełniący funkcji wykonawczych,
Short CV

 

 


Zlatko Danev, członek pełniący funkcje wykonawcze.
Short CV

 

 

 


Zoran Kolew, członek nie pełniący funkcji wykonawczych,
Short CV

 

 

 


Klime Babunski,

członek nie pełniący funkcji wykonawczych,
Short CV

 

 

   

Winiarnia Popova Kula składa regularne sprawozdania Macedońskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Sprawozdania te można pobrać ze strony internetowej Komisji Papierów Wartościowych, a w niedługo będzie to możliwe na niniejszej stronie. http://www.sec.gov.mk/